Administratie & Advies

Westland

ADMINISTRATIE & ADVIES WESTLAND

Diensten

Administratie & Advies Westland is een financiële dienstverlener voor de zakelijke markt. Maar ook particuliere klanten kunnen bij Administratie & Advies Westland terecht voor het verzorgen van hun aangifte inkomstenbelasting.

Samenstellen jaarrekening

Fiscale aangiften voor ondernemers

Financiële administratie

Salarisadministratie

Advieswerkzaamheden

Fiscale aangiften voor particulieren

Samenstellen jaarrekening

Het is van belang dat de jaarrekening van uw onderneming aan de wetgeving voldoet. Daarbij is dossiervorming een essentieel onderdeel. Om dit te kunnen waarborgen heeft Administratie & Advies Westland ervoor gekozen om gebruik te maken van Caseware; de software op het gebied van financiële rapportages.


Vanuit de administratieve pakketten wordt de data in Caseware ingelezen, zodat de basis van de jaarrekening gelegd is. Nadat de jaarrekening definitief is uitgebracht wordt de data geëxporteerd naar en geïmporteerd in onze fiscale software voor het maken van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Een hoge mate van efficiëntie is hiervan het gevolg.

Bent u benieuwd naar de grenzeloze mogelijkheden van Caseware bezoek dan de website van Caseware Nederland.

Jaarrekening

Eind 2023 is besloten om met ingang van 1 januari 2024 over te stappen naar Caseware Cloud. Doordat alle klantendossiers ondergebracht worden onder Caseware Cloud maakt Administratie & Advies Westland een grote efficiency slag. En hier blijft het ook niet bij: in het eerste halfjaar zal vanuit Caseware Cloud een portal opgestart gaan worden met de klanten. Alle communicatie kan dan een veilige, AVG-proof, wijze verlopen. Tevens heeft de klant op ieder tijdstip van de dag beschikken over de gegevens in zijn of haar dossier zoals: jaarrekeningen, uittreksels Handelsregister, blijvende stukken (statuten e.d.)

Een flinke stap naar professionalisering


Via deze link is de klantcase benaderbaar, welke Caseware op hun website geplaatst heeft over de samenwerking met Administratie & Advies Westland.

Fiscale aangiften voor ondernemers

Ondernemers hebben te maken met diverse algemene aangiften voor de Belastingdienst zoals:

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting


Daarnaast kan de ondernemer te maken krijgen met specifieke aangiften zoals:      

 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Dividendbelasting


Voor al deze aangiften geldt dat het indienen van de aangifte tijdig dient te gebeuren. Bewaking van dit tijdspad is geheel geïntegreerd binnen ons pakket Accountancy Gemak.


Onze kennis en knowhow wordt gebruikt, om uw fiscale zorg te ontlasten.


Administratie & Advies Westland heeft met de Belastingdienst een convenant “Horizontaal Toezicht’ afgesloten. Het convenant houdt is dat er goede afspraken gemaakt worden met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn. De voordelen van de samenwerking rond Horizontaal Toezicht zijn onder andere:


Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst

Snellere zekerheid over de aanslagen

Aangepast toezicht bij onder andere controles en vragenbrieven.

Fiscale aangiften

De ondernemers kunnen voor al hun belastingzaken bij Administratie & Advies Westland terecht. Zij beschikken over voldoende kennis om op de gestelde vragen een antwoord te geen. Voor een second opinion op door de ondernemer gestelde vragen gebruikt Administratie & Advies Westland de samenwerking met Fiscount Groep; hierdoor kan is een gedegen fiscaal advies gewaarborgd.


De Fiscount Groep beschikt over meerdere vakgebieden, waarmee Administratie & Advies Westland kan sparren. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Lees hier meer.


In de eerste maanden van 2024 gaat Administratie & Advies Westland op een AVG-veilige wijze samenwerken met haar klanten. Voor de klanten wordt een portal ingericht; fiscale rapporten worden deze portal aan de klanten aangeboden. De klant accordeert de aangifte digitaal en deze wordt direct doorgestuurd naar de Belastingdienst. Een bijkomend voordeel is dat de klant, net als bij de jaarrekening, 24 uur per dag de beschikking heeft over zijn/haar eigen dossier.

Ook het aanleveren van gegevens door de klant is op een eenvoudige wijze te realiseren via de portal.

De samenwerking met Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst verloopt zeer voorspoeding. Ruim 90% van de zakelijke relaties van Administratie & Advies Westland zijn hiervoor aangemeld. De klanten ervaren de samenwerking met Horizontaal Toezicht als een toegevoegde waarde van ons kantoor. In bijgevoegde brochure over Horizontaal toezicht kunt u zelf de voordelen van deze samenwerking ontdekken.

Financiële administratie

Iedereen kent wellicht nog de tijd dat de administratie per maand of per kwartaal in een schoenendoos aangeleverd werd bij “de boekhouder”. Deze “boekhouder” moest voor de verwerking eerst heel de administratie gaan ordenen en sorteren. Een tijdrovende en kostbare zaak.


De verwerking van de administraties door Administratie & Advies Westland in grote mate geautomatiseerd. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van “scan en herken van Accountview”; een snelle en gemakkelijke verwerking van de financiële administratie. Daarnaast wordt er gewerkt met de Visma Scanner App; hetgeen de administratie rompslomp voor de ondernemer aanzienlijk verlaagd.


Wat de mogelijkheden zijn van de Visma Scanner App kunt u hier lezen.

Administratie & Advies Westland heeft kennis van diverse boekhoudpakketten; de klant is bepalend in de keuze van het boekhoudpakket. Doordat er door de klant online gewerkt wordt kan Administratie & Advies Westland “op afstand” de administratie van de klant benaderen. Review van de administratie vindt per maand/kwartaal plaats. De klant beschikt hierdoor steeds over actuele cijfers van zijn onderneming. Deze tussentijdse cijfers vormen weer de basis voor onder andere fiscale advisering: aanpassen van opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenen en/of vennootschapsbelasting.


Administratie & Advies Westland gebruikt voor het verzorgen van de administratie van haar klanten Visma Accountview. “Scan en herken” is voor 100% operationeel. 2024 staat in het teken van de uitbreiding van de functionaliteit van deze applicatie.

Salarisadministratie

In samenwerking met een van de gerenommeerde partners verzorgen wij de salarisadministratie voor onze klanten via Loket.NL. Daarbij wordt is samenspraak met de klant al dan niet gebruik gemaakt van de werkgevers- en/of werknemersportal; waardoor een hoge mate van efficiëntie bereikt wordt.


Bijgevoegde formulier geeft u meer inzage in de mogelijkheden van Loket.nl. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen

voor een vrijblijvende afspraak om uw wensen voor de salarisverwerking te bespreken.

Salarissen

Salarisgegevens liggen uiteraard zeer gevoelig. Het is daarom van belang dat het verzorgen van de salarisadministratie ook zorgvuldig gebeurd. In 2024 worden het werkgevers- en werknemersportal verder uitgerold. De werkgever heeft via de portal de beschikking over alle salarisgegevens van zijn/haar personeelsbestand. De werknemer heeft de beschikking over zijn/haar eigen dossier; salarisstroken, jaaropgave. Er zijn nog meerdere functionaliteiten binnen Loket; individueel wordt nagegaan of deze voor een klant een toegevoegde waarde heeft.

Advieswerkzaamheden

Een klant van Administratie & Advies Westland heeft naast de regulaire werkzaamheden vaak ook behoefte aan een advies op maat:

toegespitst naar zijn of haar wensen. Advieswerkzaamheden omvatten een breed scala, zoals:

 • Bedrijfseconomische adviezen
 • Fiscale adviezen
 • Arbeidsrechtelijke adviezen
 • Financieringsvraagstukken
 • Prognoses
 • Liquiditeitsvraagstukken


Advieswerk = maatwerk

Bij iedere advisering zal rekening gehouden moeten worden met de laatste wijzigingen binnen de (fiscale) wetgeving. Administratie & Advies Westland past het “meer-ogen principe” toe; twee weten meer dan één.

Om dit te kunnen realiseren werkt Administratie & Advies Westland samen met Fiscount Groep. Op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied heeft Fiscount de nodige vakmensen ter beschikking. Voordat er een gedegen advies aan de klant wordt verstrekt, wordt een second opinion gevraagd bij Fiscount. Zo kan de klant er op vertrouwen dat zijn/haar belangen optimaal behartigd worden.


Via deze link kun je al nader kennismaken met Fiscount Groep.

Fiscale aangiften voor particulieren

In het begin van ieder jaar ontvangt u een verzoek van de Belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting toe doen. Dat levert voor vele onder u weer de nodige druk op. Administratie & Advies Westland neemt deze druk graag van u over.


Ook met betrekking tot de toeslagen kan er altijd het een en ander misgaan met alle ellende van dien. Dit moet u zien te voorkomen en daarom is het van belang om een goed advies in winnen over uw persoonlijke belastingzaken. Daarvoor kunt u bij Administratie & Advies Westland terecht.


Naast uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting kunt u ook bij Administratie & Advies Westland terecht voor:

 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Estate planning


Ook voor particulieren kan Administratie & Advies Westland veel betekenen.

In maart en april van iedere jaar moeten de aangifte inkomstenbelasting ingediend worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de “vooringevulde aangifte vanuit de Belastingdienst”. De basisgegevens voor de aangifte zijn dus snel en volledig ter beschikking.

Naar de fiscale aangifte kunnen de particulieren ook voor overige adviezen bij Administratie & Advies Westland terecht.

Meer informatie? Neem contact op

+31(0)174610300


Westlandseweg 10

2291 PG Wateringen


KvK 27294090 | Beconnummer 370101 | BTW NL817270905B01 | NL90RABO0119602539 | NOAB-kantoor | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring

© Administratie & Advies Westland 2024 | ZienWebdesign