Met een goede administratie heb je een goede en gezonde basis voor je onderneming. Natuurlijk is het fijn geen omkijken meer te hebben naar de aangifte, maar de meeste winst haal je uit de heldere en gedegen adviezen op fiscaal gebied. In jouw cijfers zit immers een schat aan informatie verstopt, die we graag voor je op tafel krijgen. Zo zie je waar en hoe je het slimst investeert in je bedrijf. En met de beste aangifte hou je daar ook het geld voor over.

Wij kunnen voor je een second opinion over de laatste vijf jaar uitvoeren, via gedegen bedrijfseconomisch advies de perfecte strategie voor je te bepalen. Zakelijke administratie en accountancy zorgen dat je bedrijf zich gezond ontwikkelt terwijl jij rustig slaapt. Of je nu tien of meer B.V.'s of N.V.'s hebt of je eerste eenmanszaak!

Financiële administratie

Ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming zijn wij in staat om uw financiële administratie te voeren. Bij voorkeur levert u uw financiële administratie per maand of kwartaal bij ons in, zodat wij deze voor u kunnen verwerken. Indien u graag de administratie laat verwerken op uw kantoor is dit natuurlijk ook bespreekbaar. Bekijk wat de mogelijkheden zijn indien u reeds zelf de boekhouding voert in een boekhoudprogramma.

Loonadministratie

Indien u personeel heeft, of zelf als DGA bij uw eigen B.V. op de loonlijst staat, kunnen wij uw loonadministratie voeren en u zo veel administratieve rompslomp uit handen nemen. Er komen allerlei zaken op u af waar u waarschijnlijk liever niet teveel tijd aan kwijt wilt zijn. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u de loonstroken van uw personeelsleden op tijd ontvangt, indien gewenst handelen wij de vragen en klachten af, stellen de contracten op, wijzigingen in de CAO's worden voor uw nauwlettend gevolgd. Een overzicht van de werkzaamheden met betrekking tot de loonadministratie:

 • Opstellen van arbeidscontracten
 • Verzorgen van loonstroken en jaaropgaven
 • Aangifte loonheffingen
 • Integratie van boekingen in de financiële administratie
 • Aanleveren loongegevens bedrijfstak eigen regeling

Startende ondernemers

Fiscale en administratieve begeleiding bij een startende ondernemer zijn van essentiële waarde. “Een goed begin is het halve werk” is het credo wat opgaat voor de startende ondernemer. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies met betrekking tot de keuze van de bedrijfsvorm, begeleiding, het opstellen van een ondernemingsplan, etc. Daarnaast houden wij, desgewenst, graag een oogje in het zeil om uw bedrijfsvoering optimaal te laten verlopen.

Tussentijdse cijfers

Indien nodig of gewenst kunnen wij tussentijdse cijfers voor u opstellen. Dit kan desgewenst per kwartaal of halfjaar. Tussentijdse cijfers geven u de luxe om ook halverwege het jaar de status van uw onderneming te monitoren. Tussentijdse cijfers worden ook nogal eens gevraagd door financiële instellingen (banken of kredietverschaffers).

Controle van administratie en samenstellen jaarrekening

Ter afsluiting van het financiële jaar volgt altijd de jaarrekening. Tegenwoordig dient u in alle fiscale aangiften zowel een winst- en verliesrekening, als de balans in te vullen. In een door ons geleverde jaarrekening vindt u niet alleen de balans en resultatenrekening, maar daarnaast ook duidelijke toelichtingen erop. Dit zodat u bij een controle achteraf eenvoudig de samenstelling en herkomst van de posten in de aangifte kunt herleiden. Besloten vennootschappen zijn bij wet verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren (publicatie-jaarrekening). Kortom, wat wij voor u op dit gebied uit handen kunnen nemen is:

 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Controle van de administratie
 • Dossiers samenstellen voor de accountant indien accountantscontrole van toepassing is
 • Analyse van de stukken met aansluitend een adviesgesprek
 • Deponeren van stukken bij de Kamer van Koophandel (verkorte jaarrekening, alleen van toepassing op B.V.'s)

Fiscale aangiften naar Belastingdienst

U komt er als ondernemer (en ook particulier) niet onderuit om fiscale aangiften te doen. Afhankelijk van de rechtsvorm bent u verplicht om een aantal fiscale aangiften te doen naar de Belastingdienst. Administratie & Advies Westland doet dit graag voor u en waarschuwt u, indien nodig, ook wanneer bijvoorbeeld de maandelijkse aangifte weer gedaan moet worden. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere aangiften welke wij voor u kunnen verzorgen:

 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte loonheffing
 • Aangifte inkomstenbelasting (zowel voor ondernemers als particulieren)
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte dividendbelasting
 • Aangifte erfbelasting
 • Optreden in bezwaar– en beroepsprocedures
 • Onderhandelingen met de belastingdienst

Aanvragen van toeslagen

Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst gestart met het uitbetalen van Toeslagen. De Belastingdienst zorgt er in bepaalde gevallen voor dat tegemoetgekomen wordt bij zorg, kinderopvang en huur. Indien u moeite heeft met het invullen van deze toeslagen, doen wij dit graag voor u.

 • Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming in de kosten met betrekking tot de uitgaven aan kinderopvang)
 • Zorgtoeslag (tegemoetkoming in de kosten met betrekking tot de ziektekostenverzekering)
 • Huurtoeslag (tegemoetkoming in de kosten met betrekking tot de huur van de woning)
 • Kindgebonden budget

Overige dienstverlening

Naast de voorgaande punten kunnen wij u natuurlijk ook adviseren en ondersteunen bij het oprichten van een besloten vennootschap (B.V.) en/of naamloze vennootschap (N.V.). Daarnaast doen wij ook aan interim dienstverlening. Tevens kunnen wij voor u een vennootschap onder firma (V.O.F.) contract opstellen. Dienstverlening is een breed begrip en het is daarom ook niet gemakkelijk om alle mogelijkheden van dienstverlening hier te vermelden. Indien u hierover een vraag heeft, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij u adequaat kunnen informeren.

Kennis van zaken met gezond verstand: maak nu een afspraak.