Nieuwsbrief

De NOAB nieuwsbrief 'Aan de Orde' staat vol met interessante zaken omtrent administraties en belastingen en verschijnt vijf keer per jaar. Vanaf heden is het mogelijk om de NOAB nieuwsbrief digitaal te downloaden.

Download nu
Administratie & Advies Westland

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, met ons gesloten overeenkomsten en door ons verzorgde transacties zijn uitsluitend van toepassing de algemene leverings-, betalings- en uitvoervoorwaarden van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch als 'NOAB voorwaarden'. Bekijk de voorwaarden (PDF-bestand).

Deze voorwaarden worden op eerste verzoek van de klant gratis toegezonden en worden bij het uitbrengen van een offerte standaard bij de offerte gevoegd. Door ondertekening van de offerte bevestigt de klant de voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennis genomen en die integraal als deel uitmakend van de overeenkomst te aanvaarden.